Așa să vă fie 2014!


2014

Cum  să vă fie Anul Nou – 2014?!

Așa, ca mine … Ilinca – 4 ani:

Îndrăzneț în privirile pline de speranță!

Candid ca un copil aflat la început de univers!

Vesel ca obrajii ce privesc ștrengărește spre un orizont infinit!

Puțin ciufulit (așa ca mine…) după o joacă cu misterul vieții!

Plin de iubire pură izvorâtă din esența de copil!

Dulce ca un îngeraș ce-și unge aripile în generozități  de suflet!

Aprig în a-și păstra sinele într-o cunoaștere proprie!

DSC_2503

Prietenul meu, Moș Crăciun, m-a învățat că eu sunt VIITORUL, că eu sunt SPERANȚA, eu sunt VIAȚA!

Eu voi fi următoarea generație a doamnei Camelia Edu (acum sunt surioara actualei eleve a dumneaei, Ana!) și nu ratez niciun moment să arăt că eu îmi doresc la școala!

DSC_2653

La mulți ani cu bogăție sufletească, cu dragoste pentru trăiri înălțătoare, cu armonii de sentimente și gânduri, cu încrederea că frumosul aduce zbor spre înălțimile propriului destin și cu copii mereu veseli și încrezători!

Cu Ilinca prima zi sc

Pentru voi, copiii mei din toate generațiile, transmit o parte din sufletul meu prin gânduri, gesturi, uitări iertate, implicări, joc, grijă …mereu și mereu!

La mulți ani fericiți, dragii mei!

DSC_1378

Anunțuri

Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale – clasa a IX-a rămâne la liceu!


„Guvernul a adoptat, în şedinţa de luni, 23 decembrie, OUG pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. Principalele modificări pe care actul normativ mai sus menţionat le aduce sunt:

 • Menţinerea duratei de 4 ani pentru ciclul gimnazial şi pentru liceu: documentul menţine forma existentă a ciclului gimnazial şi elimină forma propusă spre implementare, prin adoptarea Legii nr. 1/2011, care prevedea trecerea clasei a IX-a în învăţământul gimnazial şi reducerea liceului la o durată de 3 ani.
 • Creşterea duratei învăţământului obligatoriu de la 10 la 11 ani: prin introducerea clasei pregătitoare şi prin menţinerea duratei de 4 ani a liceului, învăţământul obligatoriu creşte de la o durată de 10 ani la una de 11 ani. Prin urmare, învăţământul obligatoriu va fi format din clasa pregătitoare, clasele I – VIII, clasele IX – X, pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai şcolii profesionale, pentru cei care aleg traseul învăţământului profesional şi tehnic.
 • Acordarea dreptului absolvenţilor învăţământului profesional să continue studiile liceale la forma de învăţământ cu frecvenţă: Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordă posibilitatea absolvenţilor învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, să urmeze cursurile învăţământului liceal, doar la forma cu frecvenţă redusă. Având în vedere că absolvenţii învăţământului profesional sunt în marea lor majoritate minori şi se află într-un parcurs normal al educaţiei lor (fără să fi părăsit sistemul de educaţie), manifestând interes pentru creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională, prin adoptarea OUG li se acordă posibilitatea de a-şi completa educaţia şi pregătirea profesională, inclusiv prin forma de învăţământ cu frecvenţă.
 • Precizări privind învăţământul postliceal: ordonanţa de urgenţă aduce precizări şi în ceea ce priveşte organizarea învăţământului postliceal, a modalităţilor de finalizare a studiilor acestui tip de învăţământ, dar şi corelarea pregătirii postliceale cu Cadrul Naţional al Calificărilor.
 • Precizări privind evaluarea la clasa pregătitoare: în legislaţia actuală nu este reglementată modalitatea de notare/evaluare pentru clasa pregătitoare. Prin modificările aduse se precizează foarte clar că elevii din clasa pregătitoare NU vor fi evaluaţi prin note sau calificative.
 • Se acordă tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi elevilor din învăţământul profesional: în prezent, se asigură tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun doar pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal, creându-se o situaţie discriminatorie pentru elevii din învăţământul profesional. Ca urmare, se impune completarea art. 84 din Legea nr. 1/2011, pentru a include printre beneficiarii tarifului redus la transportul în comun şi elevii din învăţământul profesional.
 • Se reglementează calendarul de introducere a noilor forme ale examenului de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat, începând cu generaţiile de elevi care intră în clasa a V-a, respectiv în clasa a IX-a, în anul şcolar 2015 – 2016: Legea nr. 1./2011 introduce noi forme de susţinere a examenelor de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat, forme care pleacă de la conceptul de transdisciplinaritate. Totuşi, din punct de vedere pedagogic, nu se poate concepe o modalitate de evaluare fără ca ea să se coreleze cu modalitatea de predare. În acest sens, metoda interdisciplinară de predare a fost introdusă, pentru prima dată, în sistemul românesc de educaţie în anul şcolar 2013-2014, pentru ciclul primar, urmând ca ea să fie extinsă, în anii următori, şi la celelalte cicluri de studii. De asemenea, introducerea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, începând cu anul şcolar în curs (2013-2014), evaluări concepute după modelul testelor internaţionale de tip PISA, va permite elevilor să se pregătească pentru noua formă de evaluare prevăzută de Legea nr. 1/2011.
 • Se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate: legislaţia actuală prevede posibilitatea sprijinirii financiare în vederea continuării studiilor liceale doar pentru elevii din mediul rural. Prin noile prevederi ale OUG, se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate.
 • Se fac o serie de precizări suplimentare privind modalitatea de utilizare a resurselor financiare la nivelul unităţilor de învăţământ: legislaţia actuală nu precizează foarte clar modalitatea de transfer a resurselor financiare de la o unitate de învăţământ la alta. Prin modificările aduse la Legea nr. 1/2011, se clarifică acest aspect.
 • Se extinde de la 3 la 6 ani dreptul cadrelor didactice netitulare calificate de a se titulariza în învăţământul preuniversitar, pe baza rezultatelor obţinute la concursul de titularizare: cadrele didactice netitulare calificate, care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/catedră, au posibilitatea de a deveni titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, după parcurgerea unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
 • Se clarifică durata anului universitar pentru studenţii din anii terminali, astfel încât aceştia să beneficieze de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la 30 septembrie: pentru învăţământul universitar, OUG clarifică durata anului universitar, astfel încât studenţii aflaţi în ultimul an de studiu să poată beneficia de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la data de 30 septembrie.
 • Se introduc modalităţi suplimentare de alocare a fondurilor către universităţi, în principal prin încurajarea cooperării universităţilor cu diferiţi actori, preponderent din mediul socio-economic: finanţarea universităţilor este completată prin încurajarea diferitelor institute de cercetare sau companii, publice sau private, să participe la proiecte cu caracter educaţional. De asemenea, se asigură cadrul legal ca specialişti din diverse domenii de activitate să ocupe funcţii didactice de predare, având statutul de cadru didactic asociat invitat.
 • Reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu, care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare: o reglementare importantă se referă la noul statut al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti, care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare, asigurându-i-se, astfel, continuitatea. Din cauza faptului că imobilul ocupat, până de curând, de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a fost retrocedat, instituţia se afla într-un mare pericol de a pierde fondul de carte şi locurile de muncă ale angajaţilor săi. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti.
 • Reglementări privind funcţionarea ARACIS: un alt punct important se referă la reglementări privind declanşarea alegerilor pentru noii membri ai ARACIS, dat fiind că în anul 2014, o dată cu finalizarea mandatelor unor membri, posturile devin vacante.
 BIROUL DE PRESĂ”
Material preluat de pe site-ul Ministerului Educației Naționale

Confesiunea pașilor


„… ne naștem și murim, dar nu putem trece prin viață fără iubire, căci doar ea ne liniștește sufletul.”

Sunt pași ce pleacă din tine și se revarsă vieții: ating oameni, ating spații pline sau interioare singure, ating natura, ating sentimente. Uneori pașii trăiesc o rostire dată de zâmbet, alteori le auzi țipătul izvorât din neputința mișcării.

Sunt pași care se deplasează și cunosc viața universului exterior, dar sunt și pași ce își termină călătoria lipindu-se de tine, de înăuntrul tău, devenind astfel întregire de cunoaștere.

Îți plac pașii care-și pun amprenta asupra EU-ului tău, definindu-i natura prin asocierea de senzații diferite, dar care dau impresia aceluiași simbol printr-o compunere voită. Îți place să te identifici cu pașii plini de iubire și de aceea vei alege să calci pe urmele lăsate special pentru tine, pentru a te molipsi de sentimente înălțătoare.

Adori zilele de iarnă ale vieții tale, când urmele lăsate în zăpadă sunt preluate de pași ai destinelor ce se lipesc voit de ele, pentru a le duce pe drumul unde înghețul devine strălucire, iar finitul sentimentelor se așază pe axa trăirii posibilului nemărginit.

Așa suntem eu, tu sau sunt ei, ele…

Mă intrigă oamenii care lasă urme adânci de tălpi ce calcă sufletul prin ipocrizie, atingeri toxice sau chiar tăceri perfide! Joaca cu sentimentele altora reprezintă acea stare de sclav al propriilor frustrări, iar în temnița pe care și-au ales-o ca viață, întrevăd o singură evadare…bipolaritatea!

*

În ton cu această confesiune, azi aleg să vorbesc despre respectul meu pentru  oamenii care dau valoare pașilor  ce îndreaptă posesorul spre calea oferirii de sine.

A intrat în casa mea sub forma poeziei  în blogul personal, ca mai apoi să își trimită versurile într-un buchet de carte: Enigma florilor de liliac. Volumul Denisei – Elena Aricescu mi-a fost trimis personal ( așa cum a făcut-o cu mulți dintre cei care o urmăresc pe blog), într-o dovadă de generozitate, dar și de dorință de a fi mai aproape de sufletele noastre.

Versurile ei surprind prin delicatețe, inspirație și elogiu despre viață, cu toate palierele ei. Cartea mustește de iubire, de aromele naturii și de gândurile unui suflet dăruit frumuseții interioare. Motto-ul pe care vi l-am prezentat reprezintă dedicația ei, scrisă de mână în cartea pe care am primit-o. Un scris îngrijit, delicat, care vorbește despre autoarea plină de sensibilitate, Denisa Aricescu. Citiți versurile ei și vă veți contopi cu o lume de farmec a trăirilor sincere…lumea ei!

Îți mulțumesc, draga mea, pentru gestul și pentru gândurile tale atât de frumoase! Să ai parte de oameni care te merită! Preiau versurile tale pentru a le dedica tuturor celor ce lasă pași de amintiri dorite în sufletele noastre.

” Lumina vine din întreg Universul,
care se revarsă cu linişte în inimile fiecărui om.
Zâmbiţi şi bucuraţi-vă !
Gândurile să vă fie strălucite…
Gustaţi din dulceaţa clipelor lăsate ca mesaj în această viaţă
şi veţi simţi aroma dorinţelor ce vi se vor îndeplini !
Răbdarea să fie taina fiecărei aşteptări,
Iar dragostea, răspunsul întrebărilor ce vă vor întâmpina!”

Ne primiti in casa voastra?


 *

Cumparati decoratiuni! Sunt lucrate manual, iar modelele oferite sunt unice, create de noi!

– Avem felicitari de vanzare! Sunt ieftine, iar culorile lor va pot reprezenta.

– Priviti oamenii de zapada: sunt simbol de bucurie. Ii puteti folosi ca decor pentru birou.

– Nu ratati globuletele din hartie: nu se sparg si sunt de efect in bradul dumneavoastra!

– Facem reduceri pentru cei care cumpara cel putin doua produse!

*

Asa strigau copiii mei asezati in spatele bancilor aliniate pe culoarul scolii. Era Targul de iarna, prilej cu care parintii, bunicii si prietenii erau invitati sa participe la expozitia cu vanzare. Copiii vindeau decoratiunile realizate de ei, cu scopul de a castiga bani pentru clasa, pentru a participa impreuna la un proiect extrascolar.

Nu stiu daca sunt mugurii antreprenoriatului, dar micutii mei au gasit diverse solutii de a umple saculetul castigului: unii dintre ei au facut oferte deosebit de avantajoase si au convins astfel parintii; altii mergeau la persoanele cunoscute, se uitau in ochii dumnealor si ii incantau spunandu-le cum au realizat acel produs; cei care au venit cu parintii s-au rugat de acestia sa le cumpere propriile creatii deoarece se atasasera de ele; am fost uimita sa aflu ca au fost si copii care au cumparat de la vecinii lor de la clasele alaturate, apoi au vandut produsele la pret mai mare!

Albumul foto realizat din bunavointa domnilor Laurentiu Benim si Zinel Dragostin, exprima in detaliu trairile copiilor: chipuri in asteptare, cautarea potentialilor clienti, curiozitate…si cea mai mare bucurie – la numararea banilor. Va invit sa vizionati pozele…aici!

Dragii mei vizitatori ai blogului, daca mai este loc in bradul vostru de asemenea decoratiuni, vi le oferim imbracate in ambalaj de suflet candid de copil!

DSC_2432

Copii, sa-mi povestiti despre bradul de acasa, despre venirea mosului, despre colindat…despre vacanta voastra! Pana atunci, bucurati-va alaturi de parinti de cele mai frumoase clipe ale acestor sarbatori!

Craciun Fericit!

O stea pentru fiecare!


Ah, ce bucurie!

O stea ce anunță venirea unui mesaj de prietenie!

Suntem în preajma Crăciunului și un simbol atât de autentic nici că se putea…

Să ningă cu steluțe aducătoare de gânduri bune și de aprecieri!

Cea dintâi steluță s-a oprit aici. A venit într-o caleașcă trimisă de DANAIANA,  dăruind un suflu argintat de nominalizare la

Blog of the Year 2013 Award

 Mă simt onorată de acest gest, deoarece blogul ce găzduiește suflete atât de frumoase, îmi este foarte drag și îl consider printre preferatele mele. Meseria de părinte este dusă la nivel de prietenie, comunicare deschisă, implicare, așa încât DANAIANA și minunații dumneaei copii (bipezi si patrupezi) ne aduc o lume a posibilului armonios în viața de familie. Mulțumesc mult și vă transmit emoția cu care am primit această steluță cu mesaj de prietenie:

Blog of the Year Award 1 star jpeg

Regulile sunt prezentate aici și stabilesc o premiere finală doar în cazul în care mai primesc restul de steluțe (5), prin răspunsul la acest mesaj.

*

Azi vă dau binețe și vă spun că sunt onorată să vă cunosc aceasta parte a sufletului dumneavoastră. Chiar dacă în vizitele mele cuvintele au lipsit, fiind înlocuite de LIKE, fiecare gest a fost asumat în urma citirii articolelor sau a vizualizării fotografiilor. Pentru fiecare am simțit cel puțin o emoție, mi s-a dezvăluit un gând drag, m-am regăsit în situațiile de viață prezentate, așa încât, acum la sfârșit de an, vă pot spune că mă simt împlinită cu ceea ce am trăit alături de dumneavoastră!

Am să așez aici sufletele frumoase pe care le vizitez și care îmi dau susținere necondiționată. Având în vedere că postările mele primesc foarte multe like-uri ( blogul meu este mai mult profesional și nu mă așteptam la acest alai de vizitatori), îmi face o deosebită plăcere să vă transmit cu acest prilej speranța că veți trăi armonios, că veți găsi mereu în zâmbetele copiilor mei speranța unui viitor promițător și veți avea convingerea că se pot face lucruri deosebite atunci când sufletul își lasă trăirile împărtășite cu responsabilitate pentru rolul pe care și l-a asumat fiecare.

(Lista aceasta este incompletă, dar îmi este foarte greu să pun link-urile către toate blogurile pe care le urmăresc! Vă voi vizita acasă…)

D-ale Copilăriei
Ascolto Profondo
Alioşa
Alma Nahe
Scriptorium
Vinul Din Cluj
Sssefora
Theodoratheo
Hipertensiv

Sweet Harmony

Pishky’s Blog
Juliacastorp’s Blog
Mélanie’s Crossroads…
Litere Stacojii
ASTRODEVA
Poteci De Dor
Marius Craciun
ISTORII REGĂSITE
Trufe și Aguride
Marginalia Non Turpia
File Din Poveste
Dmd5
Arta Si Natura
Racoltapetru6
CRONICA REZERVISTULUI
Coffee. Morning Coffee.
Bursucel’s Blog
Natycalinescu
Substanta Cenusie
Scrioa
Vinul Din Cluj
About Music…about People…about Life!!!
Ecoarta’s Blog
Calea Spre Succes
Goutte De Reve
Despre M A R A M U R E S
~ Loredana Milu ~
Grupa65plus
MISTERELE DUNARII
Blogul EDITURII EXCELSIOR ART
My Life As Ioana
There And Back Again.
Vultureşti
Alinagrecu

Paradis Fara Speranta

Intrenoaptesizi
Stefania’s
9
“spredestinaţie” ~ Blogul Lui „DUŢU”~
Simple & Interesting.
La Fée Blanche
Lucista
Blogul Buceginatura2000
*Doar Eu Ileana*
EARTH CHANGE MZ
Eu Si Gradina
Genunchiul Lumii
Cristian Lisandru 
Valeriu Dg Barbu Blog
O9noapte
Ratzone’s Blog
Ieri Azi Maine
De-ale Irinei
Dragoscalinescu
Imaginecontinua
Innerspacejournal
Cosmisian’s Blog – Ganduri Neinfinite
Nimic Fără Dumnezeu
Viaţa Prin Ochi De Femeie
David Ionel Romulus-blog
Geanina Lisandru – Nu Te Compromite! Nu Te Ai Decat Pe Tine.
Cu Capul în Nori…

O picatura de suflet

Grădinița Fluturașilor Talentați
Denisa Aricescu
Viaţa Prin Ochi De Femeie
Fiind Imagine
Strada Unde Soarele Mai Răsare Din Când în Când
Caleaspretine
Business And Money
Razvydeva
ARABICA…TASTE OF ORIENT
Razcaorigami
Edwincolonpagan
CIGUDEG Pleis Bilong Tu Mi

Cindy Knoke

Tails From Paris
Arcilla Y Fuego
The Cruise Addict
AshiAkira’s Blog
Maxima
Lost Creek Publishing
Hortus Closus
Kaligrafi Nusantara
Digging History
Talking Experience
Pmespeak’s Blog
TOKIDOKI
Bluefish Way
Holidays In India
1day – 1shot
*

Steaua Crăciunului – simbol al călăuzirii magilor – simbol al nașterii

Primiți STEAUA!

Vă invit pe toți să considerați că sunteți nominalizați la premiul anului 2013 și aveți toată libertatea de a acționa în consecință!

*

Copiilor mei: blogul acesta s-a născut pentru voi, din plămada voastră! Învățați să trăiți frumos și demn și veți aveți tot sprijinul meu dat din dragoste pentru voi!

Părinților de la clasa mea și din alte generații: am trăit crâmpeie de destin împreună, v-am ținut copiii lipiți de ființa mea, iar cea mai mare împlinire pentru mine va fi să știu că ați reușit ca părinți!

La mulți ani, sărbători în tihnă sufletească! Crăciun fericit!