Admiterea în licee 2013


Pentru cei interesaţi:

http://admitere.edu.ro/

Rezultatele actualizate ale repartizării în licee ADLIC 2013.

   Ierarhia la nivel județean/ a municipiului București.

   Planul de şcolarizare 2013

   Algoritmul de repartizare în licee 2013.

 

Anunțuri

Înscrierea copiilor la școala – Proiectul MEN


       Ministerul Educației Naționale (MEN) a lansat sâmbătă, 16 martie 2013, în dezbatere publică proiectul de Metodologie pentru înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2013 – 2014. Documentul poate fi accesat la adresa http://www.edu.ro, la secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2013 (prima pagină).-

Proiectul conține detaliile referitoare la înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și în clasa I. Proiectul de Metodologie a fost elaborat plecând de la experiența anului anterior. Documentul propune maximizarea opțiunilor părinților pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, propune proceduri simplifícate și subliniază dimensiunea informării publice, astfel încât informațiile să ajungă în timp util la părinți, respectiv la publicul larg interesat.  Menționăm că, până la aprobarea Metodologiei prin Ordin al Ministrului Educației Naționale, documentul poate suferi modificări, ca urmare a procesului de dezbatere publică. Reprezentanții ministerului vor ține cont de opiniile primite la adresa http://www.edu.ro, la secțiunea Înscrierea în învățământul primar 2013, până la data de 24 martie. Acolo unde va fi cazul, unele dintre observațiile semnalate vor putea deveni prevederi integrate în documentul final.

Pentru o informare corectă a opiniei publice, alăturăm un material care conține, în sinteză, principalele idei din Metodologia pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2013 – 2014. Materialul informativ poate fi accesat și pe http://www.edu.ro, pe prima pagină, la rubrica Înscrierea în învățământul primar 2013.

Proiect_Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar_2013_dezbatere_publica

Proiect_Metodologie_inscriere_invatamant_primar_2013_dezbatere_publica_

Practică pedagogică – martie 2013


Studenţii din anul III IF
Programele de studiu
Psihologie şi Sociologie

 …înscriși la MODULUL PSIHOPEDGOGIC, vor efectua cel de-al doilea stagiu de practică pedagogică în regim comasat (aferent semestrului 2) la Şcoli-pilot, organizat de Facultatea de Sociologie-Psihologie / Universitatea Spiru – Haret, în perioada 25 martie – 29 martie 2013.

În această perioadă voi fi MENTORUL unei grupe de studenți care s-a prezentat și în stagiul I, așa că îi voi aștepta cu mare interes. Împreună vom păși pe un drum, care poate părea la îndemâna oricui – acela de a deveni cadru didactic. Realitatea este pe cât de provocatoare (prin lucrul cu copiii), pe atât de solicitantă ca și pregătire pedagogică continuă, ca și dezvoltare de abilități de comunicare atât cu copiii, cât și cu părinții, de efort pentru îndrumarea atâtor personalități în formare!

Listele cu studenții care vor efectua practica pedagogică în școlile pilot:

Practica pedagogica martie 2013

Elevii mei îi primesc cu mare căldură, dar și cu o anume curiozitate gândindu-se la faptul că și adulții învață la rândul lor…Îmi aduc aminte de experințele de la alte serii, când au fost pentru mine o adevărată reflectare în oglindă. Deoarece studenții țineau pentru prima dată o lecție în fața copiilor, nu stăpâneau toate etapele, iar cei mici îi corectau spunându-le: „Doamna noastră scrie așa….” ; „Doamna noastră ne spunea să facem așa….” Acest lucru îmi confirma faptul că ei știau destul de bine care sunt așteptările mele.

Evident că uneori, când erau puși în dificultate, elevii găseau scuze: „Nu am învățat cu doamna noastră despre acest lucru…” Observând din spatele clasei desfășurarea lecției susținută de studenți, aflam multe din „seriozitățile” care se petreceau în băncile din ultimul rând. Era un adevărat spectacol…

Cred ca cea mai mare provocare pentru un aspirant la această profesie o constiuie modalitatea de a atrage copiii spre actul învățării și de a le capta atenția pe tot parcursul anului școlar, mai ales că ultimele generații de copii au dificultăți privind comportamentul școlar și capacitatea de efort constant.

Voi aștepta cu interes acest eveniment când voi reuni generația înmugurită a suflețelelor candide cu generația unor adulți in inflorescență, iar eu…cu rolul de liant și de etern ÎNVĂȚĂTOR!

Dezbatere publică : Planul – cadru, învățământ primar


ELABORAREA NOULUI PLAN – CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Planul-cadru de învățământ este un document de politică educațională care cuprinde discipline obligatorii (trunchiul comun) și discipline opționale (curriculum la decizia școlii/ CDȘ) , precum și numărul de ore alocate acestora pe săptămână.

O noutate a acestui proiect propus dezbaterii publice se referă la numărul de ore prevăzut pentru activitățile care umăresc stimularea dezvoltării fizice armonioase, adică:

* două ore la disciplina ”Educație fizică” și alte două ore la disciplina ”Muzică și mișcare” pentru elevii din clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a;
* două ore la disciplina ”Educație fizică” și o oră la disciplina ”Joc și mișcare”, pentru elevii claselor a III-a și a IV-a.

Este o realitate faptul că toți copiii noștri au nevoie de mai multă mișcare, dar se poate implementa noua schimbare chiar de la începutul noului an școlar 2013-2014? Condițiile concrete le cunoaștem: nu în toate școlile există săli de sport, astfel încât pe timpul iernii orele de educație fizică se desfășoară în sălile de clasă, iar calitatea actului didactic are de suferit.

Datorită măririi numărului de ore alocate sportului, se va micșora numărul de ore alocate limbii române (la clasa a IV-a vor fi doar 4 ore), ceea ce reprezintă, după părerea mea, un risc pentru creșterea situațiilor de elevi cu probleme de înțelegere a mesajului  citit și scris.

Alte noutăți:

* Programa comună pentru disciplinele Matematică și Știinte ale naturii – clasa pregătitoare,clasele I și a II -a;

* Se va studia integrat disciplina Arte vizuale și lucru manual – clasa pregătitoare,clasele I și a II -a;

* Disciplina Educație pentru societate include conținuturi ale disciplinei Dezvoltare personală – clasele a III-a și a IV -a;

Conform propunerilor actuale, limba străină se studiază începând cu clasa a III-a, iar religia este disciplină obligatorie încă din clasa pregătitoare. Consider acest raport inechitabil, având în vedere faptul că una dintre limbile străine va face parte din rândul disciplinelor de concurs sau examen și oricum, mulți copii o studiază deja de la grădiniță la disciplinele opționale.

S-a tot vorbit despre descongestionarea programelor scolare, dar introducerea unor alte ore va duce la mărirea orarului pe săptămână (programul de școală după școală nefiind finalizat). Aș fi dorit să știu în ce măsură cadrele didactice vor fi pregătite pentru predarea integrată a unor discipline sau vom fi puși în situația deja cunoscută: decurcați-vă din mers, adaptați-vă noilor condiții, fiti creativi și flexibili!

O întrebare (probabil retorică): va fi suficient timp pentru elaborarea programelor și a noilor manuale specifice disciplinelor cu predare integrata?! Vor fi acestea pe băncile copiilor începând cu prima zi a noului an școlar?!

PRECIZARE:
Cadrele didactice, părinții și reprezentanții societății civile sunt invitați să transmită observații și propuneri referitoare la Proiectul de plan-cadru pentru învățământul primar, prin completarea unui formular de consultare, disponibil la adresa: https://www.surveymonkey.com/s/PC-primar.
Termen limita: 19 februarie 2013

Documentul dezbaterii publice poate fi studiat …aici: Planul cadru de învățământ pentru înv. primar, ciclul achizițiilor fundamentale

Inspecţia şcolară


       În semestrul al II – lea al anului şcolar 2012 -2013 Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucureşti îşi propune să continue activităţile de inspecţie şcolară , accentul căzând pe inspecţia tematică, inspecţia generală, inspecţia tematică în specialitate, inspecţia de specialitate.

Ataşez graficul de monitorizare şi control al ISMB :

Graficul ISMB inspectii sem 2