Parentaj sensibil și inteligent


dr siegel

Dr. Dan Siegel în România

 • Prima conferinţă din România care abordează modul în care anatomia creierului este influenţată de relaţia de ataşament dintre părinte – copil şi invers
 •  Prima conferinţă naţională care are în prim plan viaţa emoţională a adolescentilor şi destrămarea miturilor despre comportamentul acestora
 • Prima conferinţă din România care integrează nevoia de vindecare emoţională a părinţilor

„Oamenii au capacitatea înnăscută de a intui starea interioară a altei persoane, datorită neuronilor oglindă. Acesta este începutul empatiei şi indică o suprapunere fascinantă a neuroştiinţei cu spiritualitatea. Cu alte cuvinte, cu toţii suntem programaţi să privim în interiorul nostru, pentru a ne cultiva abilitatea de a înţelege şi a simţi ceea ce simte o altă persoană”. – Dan Siegel

„Creierul este un organ social, construit să existe în relaţie cu alte creiere umane. Este echipat să primească semnale din mediul social, semnale care influenţează lumea interioară a persoanei. Cu alte cuvinte, ce se întâmplă ÎNTRE creiere are un impact mare asupra a ceea ce se întâmplă ÎNĂUNTRUL fiecărui creier individual. Astfel, neuroştiinţa explică de ce oamenii sunt făcuţi să fie conectaţi cu alţi oameni.” – Dr. Dan Siegel

„A fi părinte ne oferă șansa de a deveni proprii părinți, redeschizând ușile către experiențele de viață cele mai timpurii. Nu doar copiii noștri se vor bucura de roadele acestui proces de redeschidere a ușilor: și noi vom începe să trăim o viață mult mai vie, mai bogată, pentru că începem să ne integrăm experiențele trecute în povestea curentă a vieții noastre”.

Dan Siegel, din cartea Parentaj Sensibil și Inteligent apărută la Editura Herald.

Anunțuri

Evaluări Naționale


Evaluările Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a vor avea loc, în două sesiuni, în intervalul 6 – 29 mai
Ministerul Educaţiei Naţionale a publicat joi, 9 ianuarie 2014, pe site-ul www.edu.ro, calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale (EN-2014) la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2013-2014. În anul şcolar în curs, aceste evaluări se vor desfăşura, în două sesiuni, în perioada 6 – 29 mai, după cum urmează: prima sesiune, în perioada 6 – 15 mai, iar a doua sesiune, în perioada 20 – 29 mai.
PRIMA SESIUNE are următorul calendar:
– clasa a II-a (6 mai: Limba română – scris şi citit; 7 mai: Limba maternă – scris şi citit; 8 mai:  Matematică)
– clasa a IV-a (13 mai: Limba română – Limba maternă; 14 mai: Matematică)
– clasa a VI-a (14 mai: Limbă şi comunicare; 15 mai: Matematică şi ştiinţe)
SESIUNEA A DOUA (pentru elevii care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune) are următorul calendar:
– clasa a II-a (20 mai: Limba română – scris şi citit; 21 mai: Limba maternă – scris şi citit; 22 mai: Matematică)
– clasa a VI-a (27 mai: Limbă şi comunicare; 28 mai: Matematică şi ştiinţe)
– clasa a IV-a (28 mai: Limba română – Limba maternă; 29 mai: Matematică).
Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani.Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu.
Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei şi sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
Responsabilitatea administrării la clasă a evaluărilor naţionale aparţine administratorului de test, care poate fiînvăţătorul/institutorul/profesorul de la clasă. Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea clasă, desemnat de preşedintele comisiei de organizare şi de administrare a EN-2014 din unitatea de învăţământ.
Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte unităţi şcolare decât cele din care provin elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe baza Caietului cadrului didactic. Baremele de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare, sunt cuprinse în Caietul cadrului didactic.Evaluarea fiecărui test se face cu respectarea strictă a baremului şi a precizărilor din Caietul cadrului didactic.
BIROUL DE PRESĂ 
 
*
Ministerul Educaţiei Naţionale organizează simulări ale examenelor naţionale în lunile februarie şi martie

Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit ca simulările examenelor naţionale din anul şcolar 2013-2014 să se desfăşoare în zilele de 18, 19 şi 20 februarie (Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a), respectiv 3, 4, 5 şi 7 martie (Bacalaureat). În premieră, începând din acest an, se organizează simulări şi pentru elevii de clasa a XI-a.
Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.
Disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2013 – 2014, sunt: Limba şi literatura română (18 februarie), Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (19 februarie) şi Matematică (20 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 7 martie.
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2013-2014 are următorul calendar: Limba şi literatura română (3 martie), Limba şi literatura maternă (4 martie), proba obligatorie a profilului (5 martie) şi, doar pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului şi specializării (7 martie). Toate probele sunt scrise. Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 14 martie.
Rezultatele obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat nu se consemnează în catalog. În vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământprin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral.

BIROUL DE PRESĂ 

Așa să vă fie 2014!


2014

Cum  să vă fie Anul Nou – 2014?!

Așa, ca mine … Ilinca – 4 ani:

Îndrăzneț în privirile pline de speranță!

Candid ca un copil aflat la început de univers!

Vesel ca obrajii ce privesc ștrengărește spre un orizont infinit!

Puțin ciufulit (așa ca mine…) după o joacă cu misterul vieții!

Plin de iubire pură izvorâtă din esența de copil!

Dulce ca un îngeraș ce-și unge aripile în generozități  de suflet!

Aprig în a-și păstra sinele într-o cunoaștere proprie!

DSC_2503

Prietenul meu, Moș Crăciun, m-a învățat că eu sunt VIITORUL, că eu sunt SPERANȚA, eu sunt VIAȚA!

Eu voi fi următoarea generație a doamnei Camelia Edu (acum sunt surioara actualei eleve a dumneaei, Ana!) și nu ratez niciun moment să arăt că eu îmi doresc la școala!

DSC_2653

La mulți ani cu bogăție sufletească, cu dragoste pentru trăiri înălțătoare, cu armonii de sentimente și gânduri, cu încrederea că frumosul aduce zbor spre înălțimile propriului destin și cu copii mereu veseli și încrezători!

Cu Ilinca prima zi sc

Pentru voi, copiii mei din toate generațiile, transmit o parte din sufletul meu prin gânduri, gesturi, uitări iertate, implicări, joc, grijă …mereu și mereu!

La mulți ani fericiți, dragii mei!

DSC_1378

Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale – clasa a IX-a rămâne la liceu!


„Guvernul a adoptat, în şedinţa de luni, 23 decembrie, OUG pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. Principalele modificări pe care actul normativ mai sus menţionat le aduce sunt:

 • Menţinerea duratei de 4 ani pentru ciclul gimnazial şi pentru liceu: documentul menţine forma existentă a ciclului gimnazial şi elimină forma propusă spre implementare, prin adoptarea Legii nr. 1/2011, care prevedea trecerea clasei a IX-a în învăţământul gimnazial şi reducerea liceului la o durată de 3 ani.
 • Creşterea duratei învăţământului obligatoriu de la 10 la 11 ani: prin introducerea clasei pregătitoare şi prin menţinerea duratei de 4 ani a liceului, învăţământul obligatoriu creşte de la o durată de 10 ani la una de 11 ani. Prin urmare, învăţământul obligatoriu va fi format din clasa pregătitoare, clasele I – VIII, clasele IX – X, pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai şcolii profesionale, pentru cei care aleg traseul învăţământului profesional şi tehnic.
 • Acordarea dreptului absolvenţilor învăţământului profesional să continue studiile liceale la forma de învăţământ cu frecvenţă: Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordă posibilitatea absolvenţilor învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, să urmeze cursurile învăţământului liceal, doar la forma cu frecvenţă redusă. Având în vedere că absolvenţii învăţământului profesional sunt în marea lor majoritate minori şi se află într-un parcurs normal al educaţiei lor (fără să fi părăsit sistemul de educaţie), manifestând interes pentru creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională, prin adoptarea OUG li se acordă posibilitatea de a-şi completa educaţia şi pregătirea profesională, inclusiv prin forma de învăţământ cu frecvenţă.
 • Precizări privind învăţământul postliceal: ordonanţa de urgenţă aduce precizări şi în ceea ce priveşte organizarea învăţământului postliceal, a modalităţilor de finalizare a studiilor acestui tip de învăţământ, dar şi corelarea pregătirii postliceale cu Cadrul Naţional al Calificărilor.
 • Precizări privind evaluarea la clasa pregătitoare: în legislaţia actuală nu este reglementată modalitatea de notare/evaluare pentru clasa pregătitoare. Prin modificările aduse se precizează foarte clar că elevii din clasa pregătitoare NU vor fi evaluaţi prin note sau calificative.
 • Se acordă tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi elevilor din învăţământul profesional: în prezent, se asigură tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun doar pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal, creându-se o situaţie discriminatorie pentru elevii din învăţământul profesional. Ca urmare, se impune completarea art. 84 din Legea nr. 1/2011, pentru a include printre beneficiarii tarifului redus la transportul în comun şi elevii din învăţământul profesional.
 • Se reglementează calendarul de introducere a noilor forme ale examenului de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat, începând cu generaţiile de elevi care intră în clasa a V-a, respectiv în clasa a IX-a, în anul şcolar 2015 – 2016: Legea nr. 1./2011 introduce noi forme de susţinere a examenelor de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat, forme care pleacă de la conceptul de transdisciplinaritate. Totuşi, din punct de vedere pedagogic, nu se poate concepe o modalitate de evaluare fără ca ea să se coreleze cu modalitatea de predare. În acest sens, metoda interdisciplinară de predare a fost introdusă, pentru prima dată, în sistemul românesc de educaţie în anul şcolar 2013-2014, pentru ciclul primar, urmând ca ea să fie extinsă, în anii următori, şi la celelalte cicluri de studii. De asemenea, introducerea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, începând cu anul şcolar în curs (2013-2014), evaluări concepute după modelul testelor internaţionale de tip PISA, va permite elevilor să se pregătească pentru noua formă de evaluare prevăzută de Legea nr. 1/2011.
 • Se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate: legislaţia actuală prevede posibilitatea sprijinirii financiare în vederea continuării studiilor liceale doar pentru elevii din mediul rural. Prin noile prevederi ale OUG, se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate.
 • Se fac o serie de precizări suplimentare privind modalitatea de utilizare a resurselor financiare la nivelul unităţilor de învăţământ: legislaţia actuală nu precizează foarte clar modalitatea de transfer a resurselor financiare de la o unitate de învăţământ la alta. Prin modificările aduse la Legea nr. 1/2011, se clarifică acest aspect.
 • Se extinde de la 3 la 6 ani dreptul cadrelor didactice netitulare calificate de a se titulariza în învăţământul preuniversitar, pe baza rezultatelor obţinute la concursul de titularizare: cadrele didactice netitulare calificate, care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/catedră, au posibilitatea de a deveni titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, după parcurgerea unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
 • Se clarifică durata anului universitar pentru studenţii din anii terminali, astfel încât aceştia să beneficieze de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la 30 septembrie: pentru învăţământul universitar, OUG clarifică durata anului universitar, astfel încât studenţii aflaţi în ultimul an de studiu să poată beneficia de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la data de 30 septembrie.
 • Se introduc modalităţi suplimentare de alocare a fondurilor către universităţi, în principal prin încurajarea cooperării universităţilor cu diferiţi actori, preponderent din mediul socio-economic: finanţarea universităţilor este completată prin încurajarea diferitelor institute de cercetare sau companii, publice sau private, să participe la proiecte cu caracter educaţional. De asemenea, se asigură cadrul legal ca specialişti din diverse domenii de activitate să ocupe funcţii didactice de predare, având statutul de cadru didactic asociat invitat.
 • Reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu, care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare: o reglementare importantă se referă la noul statut al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti, care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare, asigurându-i-se, astfel, continuitatea. Din cauza faptului că imobilul ocupat, până de curând, de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a fost retrocedat, instituţia se afla într-un mare pericol de a pierde fondul de carte şi locurile de muncă ale angajaţilor săi. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti.
 • Reglementări privind funcţionarea ARACIS: un alt punct important se referă la reglementări privind declanşarea alegerilor pentru noii membri ai ARACIS, dat fiind că în anul 2014, o dată cu finalizarea mandatelor unor membri, posturile devin vacante.
 BIROUL DE PRESĂ”
Material preluat de pe site-ul Ministerului Educației Naționale

Targul Educational Bucuresti


Program evenimente si concursuri TEB 2013
TEB 2013 – Targul Educational Bucuresti

24.10.2013 – 26.10.2013

Cele mai noi mijloace de predare vor fi expuse in cadrul editiei 9 a TEB Expo, eveniment cunoscut si ca Targul Educational Bucuresti, organizat de Expo 24 Romania in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Muncipiului Bucuresti.
Ca in fiecare an, principalul punct de atractie este reprezentat de sistemele IT pentru educatie, acestea prefigurand in fapt scoala viitorului.

Concurs EURODIDACTICA
Locul 1 – o tabla interactiva – scolii/ liceului ce va fi reprezentata in carul targului de numarul cel mai mare de cadre didactice titulare
Locul 2 – un videoproiector
Locul 3 – un set de planse

JOI 24 OCTOMBRIE – 12:00
Uniunea Editorilor din România (UER) are deosebita plăcere să vă adreseze invitaţia de a participa la o dezbatere din ciclul “Cu cărţile pe masă”, ce se va desfăşura joi, 24 octombrie 2013, ora 12.00, la World Trade Center din Bucureşti, cu prilejul Targului Educaţional Bucureşti, ediţia a IX-a.
Tema dezbaterii: “Manuale şi auxiliare în perspectiva clasei digitale”
Vor participa autori, editori, specialişti în educaţie, firme de soft educaţional, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai ONG, jurnalişti etc.
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. la coordonatele: claudiu.istrate@proedit.ro, tel. 0722/512.191 sau la olivottoa@gmail.com, 0755/096.438 (pentru jurnalisti).
13:30
WELCOME TO THE FUTURE OF EDUCATION! – Knowledge Research va prezinta NOUL LEGO MINDSTORMS – EV3
14:00
ALFA VEGA – Prezentare sustinuta de Calin Mateian
„Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul rețelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)
Proiectul face parte din PN II : Parteneriate in domenii prioritare si este cofinantat de UEFISCDI prin grant PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1108.
Parteneri: Alfa Vega, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau, Ascendia Design, http://www.enoeducation.ro”
MGT Educational – O tableta grafica Wacom (in valoare de 500 Lei)

Castigatorii se desemneaza prin tragere la sorti, la sfarsitul fiecarei zi, si anuntati pe pagina de facebook.
Pot participa cadre didactice titulare si personal din conducere-administrativ – gradinite, scoli, licee, universitati, alte unitati de formare de stat sau private. (regulamentul va fi publicat pe site si pagina de facebook)

VINERI 25 OCTOMBRIE 14:00
KNOWLEDGE RESEARCH SRL – SOLUTII PENTRU EDUCATIE – dotarea laboratoarelor de stiinte (STEM) cu produse LEGO EDUCATION*: WeDo, NXT si EV3
MGT Educational – Un videoproiector Hitachi (in valoare de 1600 Lei)

Castigatorii se desemneaza prin tragere la sorti, la sfarsitul fiecarei zi, si anuntati pe pagina de facebook.
Pot participa cadre didactice titulare si personal din conducere-administrativ – gradinite, scoli, licee, universitati, alte unitati de formare de stat sau private. (regulamentul va fi publicat pe site si pagina de facebook)

SAMBATA 26 OCTOMBRIE

MGT Educational – Un digitizor Hitachi (care transforma orice suprafata plana intr-una interactiva) (in valoare de 2800 Lei)

Castigatorii se desemneaza prin tragere la sorti, la sfarsitul fiecarei zi, si anuntati pe pagina de facebook.
Pot participa cadre didactice titulare si personal din conducere-administrativ – gradinite, scoli, licee, universitati, alte unitati de formare de stat sau private. (regulamentul va fi publicat pe site si pagina de facebook)
10:00 – 14:00
WORKSHOP INTERACTIV de Robotica Educationala
Organizator: KNOWLEDGE RESEARCH SRL

Profilul participantilor: elevi cu varste cuprinse intre 08 si 19 ani
Tipul workshopului: activitati interactive si antrenante de constructie si programare Lego Minstorms Education
La workshop sunt invitati sa participe posesorii de seturi educationale Lego Mindstorms.
Acceptam si prezenta spectatorilor.

Termen limita de inscriere: 23.10.2013, ora 12:00.
Inscrierea se face pe adresa: info.whyromania@gmail.com.
Locurile sunt limitate. Participarea este gratuita.